Du er her

Litraturreferancer

Forfattersorter stigende Udgivelse
Wilcke, J. Sølv- og Guldmøntfod 1845-1914. København 1930.
Wilcke, J. Kurantmønten 1726-1788. København 1927.
Wilcke, J. Specie-Kurant og Rigsbankdaler 1788-1845. København 1929.
Sømod, Jørgen Poletter & Pengetegn, 1-3, København 2003 - 2007
Sømod, Jørgen Hvid · Skilling · Øre. Bidrag til den nyere mønthistorie. København 2011
Sømod, Jørgen Frimærkepenge i Danmark, 1-2. København 2005-2008
Sømod, Jørgen Danske & norske medailler & jetoner siden jernalderen og indtil 1788, 2006
Sømod, Jørgen Danske & norske medailler & jetoner siden jernalderen og indtil 1788, Kbh. 2006
Sømod, Jørgen Danske mønter og mønter fra lande samt områder i union med Danmark eller under dansk overhøjhed fra de ældste tider og indtil 1448. 1-2, 2009
Sømod, Jørgen Forordninger & Rescripter med videre angående det danske og norske møntvæsen 1483-1813. 2011
Stolberg, E. Danske Spille- og Automatmærker. København 1986
Stevnsborg, Lars Danmarks Riges Medaljer og Hæderstegn 1670-1990. København 1992
Schou, H. H. Beskrivelse af danske og norske Mønter 1448-1923. København 1926
Säthre, Karl og Hans Gunnar Eldorsen Norske Pengesedler1695-2003, 18. udgave 2004. Bergen 2003
Rønning, Bjørn R. Norges Pengesedler og Seddelbankvesen inntil 1874. Bind I. Oslo 1980.
Rygg, N. Norges Banks Historie. Første del. Kristiania 1918.
Rygg, N. Norges Banks Historie. Anden del. Oslo 1954.
Rubow, A. Nationalbankens Historie 1818-1878. København 1918.
Rubow, A. Nationalbankens Historie 1878-1908. København 1920.
Rosenqvist, Martin Sveriges Färgsedlar utgivna av Riksbanken 1835-2008. Siegs Forlag, København 2009
Pick, A. Standard Catalog of World Paper Money.
Pedersen, Frank 1 Skilling 1771, Norge 1991
Opinber Gjaldmiðill á Íslandi (The Currency of Iceland) Myntsafn, Seðlabanka og Thoðminjasafur. (Islands officielle betalingsmidler). Reykjavik 2002.
Nielsen, N. Danske Medaljer og hæderstegn 1940 - 1995, København 1995
Mansfeld-Büllner, H. V. Afbildninger af danske mønter 1241-1377, J.C.Holm, København 1964
Lagerqvist Svenska mynt under vikingatid och medeltid samt gotländska mynt. Stockholm 1970
Krause Publications Standard Catalog of World Paper Money, Vol. III, Modern Issues, 15th edition. Iola, Wisconsin, USA.
Krause Publications Standard Catalog of World Paper Money, Vol. I, Specialized Issues, 10th edition. Iola, Wisconsin, USA.
Krause Publications Standard Catalog of World Paper Money, Vol. II, General Issues, 12th edition. Iola, Wisconsin, USA.
Kaaber, K. G. og Weile J. G. Danske Udmøntninger i det 13. og 14. århundrede. København 1996
Jørgensen, C. T. Beskrivelse over Danske Mønter, 1448-1888. København 1888.
Jensen, Niels Jørgen & Skjoldager, Mogens Frederik I's søslinge, 1524-1528. København 2010
Hvidt, Christian Ti’eren gennem tiderne. Danske pengesedler 1801-1976. København 1976
Higgie, L. W. The Colonial Coinage of the U. S. Virgin Islands. 1961
Hede, Holger Danmarks og Norges mønter, 1541 - 1977, København 1978
Hauberg, P. Danmarks Møntvæsen indtil 1241, København 1900 og 1906
Hansen, Leo Danmarks officielle Pengesedler 1713 - 1983, København 1983
Hansen, Flemming Christianias Betalingsmidler 1971-2005, Albertslund 2005
Galster, Georg Danske og norske Medailler og Jetons, 1553 - 1788, København 1936
Galster, Georg Unionstidens Udmøntninger, København 1972
Gad, Finn Grønlands Historie. Bind III. 1976.
Flensborg, Peter og Bendix Jan Danmarks Pengesedler, 2010, Siegs
Flensborg, Peter Pengesedler som hobby, København 1976
Flensborg, Peter Grønlandske Pengesedler 1803-1967. København 1970.
Flensborg, Peter Kvalitetsvurdering af danske mønter 1874-1972. Siegs 2008
Dansk Pengehistorie Bind III Bilag m.m. Danmarks Nationalbank 1968.
Dansk Pengehistorie Bind I 1700-1914. Danmarks Nationalbank 1968.
Dansk Pengehistorie Bind II 1914-1960. Danmarks Nationalbank 1968.
Carlsen, O. B. The Coinage of the Danish West Indies, 1928
Bruun, L. E. L. E. Bruuns Møntsamling 1926
Bergsøe, V. Danske Medailler og Jetons 1789-1891, København 1892
Barner Jensen, U. Trankebar-Mønter ca. 1620 - 1845
Andersen, O. Meddelelser om ældre danske og norske seddelpenge før 1736. København 1893. – Nytryk udgivet af P. Flensborgs Forlag 1973.
Andersen, Gunnar Pengesedler. Udgivet af Danmarks Nationalbank 1980.
Ahlström m.fl. Norges Mynter. Stockholm 1976
Ahlström m.fl. Sveriges Mynt 1521-1977, Stockholm 1977
Aagaard, Svend Frederik III Guldmønt og Speciemønt 1648-1670. København 2011
Aagaard, Svend Frederik III Kronemønt - København 1651-1670, København 2004

Copyright Siegs forlag