Du er her

Litraturreferancer

Forfatter Udgivelsesorter faldende
Opinber Gjaldmiðill á Íslandi (The Currency of Iceland) Myntsafn, Seðlabanka og Thoðminjasafur. (Islands officielle betalingsmidler). Reykjavik 2002.
Pedersen, Frank 1 Skilling 1771, Norge 1991
Mansfeld-Büllner, H. V. Afbildninger af danske mønter 1241-1377, J.C.Holm, København 1964
Schou, H. H. Beskrivelse af danske og norske Mønter 1448-1923. København 1926
Jørgensen, C. T. Beskrivelse over Danske Mønter, 1448-1888. København 1888.
Dansk Pengehistorie Bind I 1700-1914. Danmarks Nationalbank 1968.
Dansk Pengehistorie Bind II 1914-1960. Danmarks Nationalbank 1968.
Dansk Pengehistorie Bind III Bilag m.m. Danmarks Nationalbank 1968.
Hansen, Flemming Christianias Betalingsmidler 1971-2005, Albertslund 2005
Hauberg, P. Danmarks Møntvæsen indtil 1241, København 1900 og 1906
Hansen, Leo Danmarks officielle Pengesedler 1713 - 1983, København 1983
Hede, Holger Danmarks og Norges mønter, 1541 - 1977, København 1978
Flensborg, Peter og Bendix Jan Danmarks Pengesedler, 2010, Siegs
Stevnsborg, Lars Danmarks Riges Medaljer og Hæderstegn 1670-1990. København 1992
Sømod, Jørgen Danske & norske medailler & jetoner siden jernalderen og indtil 1788, 2006
Sømod, Jørgen Danske & norske medailler & jetoner siden jernalderen og indtil 1788, Kbh. 2006
Bergsøe, V. Danske Medailler og Jetons 1789-1891, København 1892
Nielsen, N. Danske Medaljer og hæderstegn 1940 - 1995, København 1995
Sømod, Jørgen Danske mønter og mønter fra lande samt områder i union med Danmark eller under dansk overhøjhed fra de ældste tider og indtil 1448. 1-2, 2009
Galster, Georg Danske og norske Medailler og Jetons, 1553 - 1788, København 1936
Stolberg, E. Danske Spille- og Automatmærker. København 1986
Kaaber, K. G. og Weile J. G. Danske Udmøntninger i det 13. og 14. århundrede. København 1996
Sømod, Jørgen Forordninger & Rescripter med videre angående det danske og norske møntvæsen 1483-1813. 2011
Jensen, Niels Jørgen & Skjoldager, Mogens Frederik I's søslinge, 1524-1528. København 2010
Aagaard, Svend Frederik III Guldmønt og Speciemønt 1648-1670. København 2011
Sømod, Jørgen Frimærkepenge i Danmark, 1-2. København 2005-2008
Gad, Finn Grønlands Historie. Bind III. 1976.
Flensborg, Peter Grønlandske Pengesedler 1803-1967. København 1970.
Sømod, Jørgen Hvid · Skilling · Øre. Bidrag til den nyere mønthistorie. København 2011
Wilcke, J. Kurantmønten 1726-1788. København 1927.
Flensborg, Peter Kvalitetsvurdering af danske mønter 1874-1972. Siegs 2008
Bruun, L. E. L. E. Bruuns Møntsamling 1926
Andersen, O. Meddelelser om ældre danske og norske seddelpenge før 1736. København 1893. – Nytryk udgivet af P. Flensborgs Forlag 1973.
Rubow, A. Nationalbankens Historie 1818-1878. København 1918.
Rubow, A. Nationalbankens Historie 1878-1908. København 1920.
Rygg, N. Norges Banks Historie. Anden del. Oslo 1954.
Rygg, N. Norges Banks Historie. Første del. Kristiania 1918.
Ahlström m.fl. Norges Mynter. Stockholm 1976
Rønning, Bjørn R. Norges Pengesedler og Seddelbankvesen inntil 1874. Bind I. Oslo 1980.
Säthre, Karl og Hans Gunnar Eldorsen Norske Pengesedler1695-2003, 18. udgave 2004. Bergen 2003
Flensborg, Peter Pengesedler som hobby, København 1976
Andersen, Gunnar Pengesedler. Udgivet af Danmarks Nationalbank 1980.
Sømod, Jørgen Poletter & Pengetegn, 1-3, København 2003 - 2007
Wilcke, J. Specie-Kurant og Rigsbankdaler 1788-1845. København 1929.
Krause Publications Standard Catalog of World Paper Money, Vol. I, Specialized Issues, 10th edition. Iola, Wisconsin, USA.
Krause Publications Standard Catalog of World Paper Money, Vol. II, General Issues, 12th edition. Iola, Wisconsin, USA.
Krause Publications Standard Catalog of World Paper Money, Vol. III, Modern Issues, 15th edition. Iola, Wisconsin, USA.
Pick, A. Standard Catalog of World Paper Money.
Lagerqvist Svenska mynt under vikingatid och medeltid samt gotländska mynt. Stockholm 1970
Rosenqvist, Martin Sveriges Färgsedlar utgivna av Riksbanken 1835-2008. Siegs Forlag, København 2009
Ahlström m.fl. Sveriges Mynt 1521-1977, Stockholm 1977
Wilcke, J. Sølv- og Guldmøntfod 1845-1914. København 1930.
Carlsen, O. B. The Coinage of the Danish West Indies, 1928
Higgie, L. W. The Colonial Coinage of the U. S. Virgin Islands. 1961
Hvidt, Christian Ti’eren gennem tiderne. Danske pengesedler 1801-1976. København 1976
Barner Jensen, U. Trankebar-Mønter ca. 1620 - 1845
Galster, Georg Unionstidens Udmøntninger, København 1972
Aagaard, Svend Frederik III Kronemønt - København 1651-1670, København 2004

Copyright Siegs forlag