Du er her

KVALITETSVURDERING AF MØNTER

Kvalitetsvurdering af danske mønter 1874-1972

af Peter Flensborg

Kvalitetsvurdering af mønter beror på den enkelte samlers skøn, dvs. der kan ofte blive forskellig opfattelse af den pågældende mønts kvalitet.

Dette har stor betydning for værdien.

Denne bog er med til at afklare en del af de forskelligheder i opfattelsen, der måtte være blandt samlere og handlere.

ISBN: 
87-9193209-2
Sideantal: 
40
Pris: 
kr. 50,-

Copyright Siegs forlag