Du er her

Private sedler fra Nanortalik

I seneste udgave af Pengeseddelkataloget er medtaget 4 nye grønlandske sedler. En københavnsk mønthandler fandt sedlerne i et parti, han havde købt.

Det drejer sig om 1 øre, 2 øre, 5 øre og 10 øre.

Sedlerne har ikke været kendt tidligere, så det er altid med en vis skepsis, man betragter dem første gang. De virker ægte nok, og "underskriveren" O. R. B. Hansen er knyttet til Grønland.

Han blev ansat som assistent på prøve i Grønland i 1924 og arbejdede der indtil sin afsked i 1956. Han arbejdede mest i Nordgrønland, men kom også til  Natnortalik og Frederikshåb i Sydgrønland. Han sluttede karrieren som kolonibestyrer i Egedesminde i årene 1951-54.

Copyright Siegs forlag