Du er her

Nye kataloger 2017

Torsdag den 8. september udkommer de nye SIEGs møntkataloger

Årets kataloger udkommer for 49. gang og igen kan vi vise en helt ny katalogisering af mønter. Denne gang er det mønterne fra Gottorp, som tidligere var danske område. Hermed er vores katalogisering af de hertugelige mønter fra Slesvig og Holsten tilendebragt.

Det er Birger Bentsen og Preben Nielsen fra Dansk Numismatisk Forening, der sammen med Jan Bendix, har stået for det store arbejde.

Man har tidligere - i 1908 - lavet en katalogisering ved at udgive et stort værk med Chr. Langes møntsamling. Det var en imponerende samling på den tid med bl.a. mange danske og slesvig-holstenske mønter.

I 2012 udgav Jørgen Sømod et bind med titlen: Mønter fra Slesvig & Holsten 1460-1923. Her var mange nye mønter med i forhold til, hvad Chr. Lange kendte.

Nu kommer Siegs så med den nyeste katalogisering, og endnu en gang er der mange mønter med, som ikke tidligere har været katalogiseret. Der vil givet vis komme endnu flere frem, når samlerne bliver opmærksomme på dette interessante område.

De gottorpske mønter er rige på varianter, og de kan fås til meget rimelige priser. Et oplagt nyt samleområde.

5 øre

Den sjældne 5 øre fra 1927.

Kobber femøren fra 1927 findes i to udgaver. Forskellen er møntmestrenes initialer.

Den mest almindelige mønt har initialerne HCN (Hans Christian Nielsen) og en mere sjælden er med N (Niels Peter Nielsen). Grunden til de to forskellige mønter skyldtes, at man midt i produktionen (finansåret) skiftede møntmester.

Det samme er sket med nogle af mønterne årgang 2016. Jørgen Strandgaard (JS) chef for Seddeltrykkeriet og Den kgl. Mønt blev afløst af af Lars G. Sørensen (LGS) og mønterne er fremstillet med hhv. JS eller LGS.

Det er ikke muligt at oplyse, hvor mange der bærer initialerne JS, men det kan ikke være mange.

Hvilke mønter fra 2016 årgangen det drejer sig om, kan man læse om i de nye Siegs kataloger

Copyright Siegs forlag