slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6

OM NUMISMATIK

Kære Møntsamlere

Sæsonen er startet, og de nye kataloger er blevet godt modtaget af samlerne. Men desværre bliver dette års kataloger de sidste fra SIEGs Forlag.
Efter 50 års udgivelser - med stadig større og flottere kataloger - er det desværre slut.

 

Siegs ejere har udsendt følgende brev:

Orientering til kunder av Siegs kataloger,
 
Vi vil med dette orientere om at Siegs ApS legger ned driften. Dette skjer som følger av år med manglende økonomisk bærekraft.
Siegs møntkatalog 2018 vil dermed bli den siste utgaven av katalogen som kommer ut etter 50 års drift.
 
Katalogen for 2018 vil selges en periode inn i 2018, men i løpet av første kvartal vil driften bli avviklet i sin helhet.
 
Tidligere daglig leder i Siegs ApS, Jan Bendix, har utført et meget godt arbeid i driften og i forbindelse med publisering av katalogene. Vi retter derfor en spesielt stor takk til Bendix for mange års innsats!
I perioden frem mot endelig avvikling vil undertegnede opptre som daglig leder, og selskapets midlertidige adresse blir Stockholmsgade 45, 2100 København Ø.
 
For spørsmål relatert til fakturering og økonomi, vennligst ta kontakt med undertegnede på e-mail: henning.granerud@samlerhuset.no
 
Vi vil med dette rette en takk til alle våre kunder og forretningsforbindelser.
 
Med vennlig hilsen
Henning Granerud
Daglig leder

Kataloger

SIEGs catalog 2018

Årets nye katalog er en fuldstændig katalogisering af Danmarks mønter. Vi har i år igen medtaget Borgerkrigsmønterne, for interessen har været stigende og der er rettet en de.

sveriges_fargsedlar

Martin Rosenkvist

Det ultimative katalog over Sveriges "farvede" pengesedler fra 1835-2010 med litranumre, oplagstal og mange andre oplysninger.

Skrevet på engelsk og svensk.

seddel_1905

Alle danske pengesedler er underskrevet. På de første kronesedler var der én fortrykt signatur til venstre – den faste underskrift. Alle sedler skulle derfor hånd-underskrives til højre på sedlen.

SIEGs Banknote catalog 2015

SIEGs Seddelkatalog

kvalitetsvurdering_af_monter

Kvalitetsvurdering af danske mønter 1874-1972

af Peter Flensborg

Copyright Siegs forlag